Störning - Strykning pga sår (V440 och V445)

Fråga: Strykning pga. sår (ortopediska patienter). Vart lägger vi in dem?

Svar: Är det ett sår som inte har med op indikationen att göra ser SPOR det som 7a: Akut sjukdom hos patient

Om det fanns från början och skulle ex vis ha läkts innan op kan bli av så ser SPOR det som 4d: Icke optimerad patient, övrigt

Störning - Strykning utan opkod

Fråga: Kan vi skicka strykningar till SPOR utan prel. opkod?

Svar: I en del gamla operationsplaneringssystem behövs inte alltid att man anger preliminär op-kod. Om man skickar in en strykning så krävs att alla följande variabler skickas in: 440, 445, 450.

Finns inte preliminär opkod och denna måste anges så skriv ZXF99 (Annan orsak till avbruten operation)

Störning, Strykning, omplanering av akuta operationer (V440)

Fråga: Akuta op – skall vi låta bli att skicka dom?

Svar: Skicka gärna med akuta op som ”stryks”/Ombokas om planerat datum-tid för op finns.

Kommer inte med i dagens rapporter dock – men kanske i framtiden

Störning, senstrykning, omplanering- Avbruten operation (V440) – hur registrera

Fråga: Hur hantera nedan patient som blir så illamående efter anlagd spinal, att det inte går att fullfölja operationen. Har kodat enl det regelverk som används lokalt, dvs noll i optid, (=samma optidstart, som optidslut) och med koden ZXF99.

Svar: Bra att ni kodat den med opkod, som ju är obligatoriskt för att kunna sända in behandlingen till SPOR. Regeln att opstart tid inte kan vara samma som opslut togs bort juni 2016.

Då det vanligen är en komplikation så vill vi gärna att den sändes in!

Störning, Strykning, omplanering av planerade operationer

Fråga: Vad är kriterierna som innebär att det blir en strykning av en operation

Svar: Störning definieras som en ombokning av en tidsmässigt inplanerad operation. Sker denna omplanering sent i planeringsskedet (efter kl 17.00 dag före planerad operationsdag) så betraktas detta som en strykning, ibland även kallad sen strykning.

SPOR vill ha in orsaken till ombokningen enligt "SPOR-strykning/störningsorsak" orsakslistan uppdateras regelbundet i samband med versionsuppdatering av variabellistan.