Benchmarking

Benchmarking i SPOR startade som ett pilotprojekt. Benchmarking innebär att se och jämföra produktivitetsdata. I versionen nedan finns SPOR-data t.o.m. 2024-04-30.