Störning, senstrykning, omplanering- Avbruten operation (V440) – hur registrera

Fråga: Hur hantera nedan patient som blir så illamående efter anlagd spinal, att det inte går att fullfölja operationen. Har kodat enl det regelverk som används lokalt, dvs noll i optid, (=samma optidstart, som optidslut) och med koden ZXF99.

Svar: Bra att ni kodat den med opkod, som ju är obligatoriskt för att kunna sända in behandlingen till SPOR. Regeln att opstart tid inte kan vara samma som opslut togs bort juni 2016.

Då det vanligen är en komplikation så vill vi gärna att den sändes in!