För att logga in i SPORs register krävs behörighet och ett HSAID.

Nyhet 20-09-15 Alla enheters rapporter är tillgängliga för dig med behörighet till SPOR. Om du vill jämföra med enskild enhet kontakta gärna den enhet du önskar jämföra med för att sprida goda idéer. Läs mer om viktiga aspekter att beakta>

Mer information om behörighet