För att logga in i SPORs register krävs behörighet och ett HSAID.
Mer information om behörighet

Info för dig som

Patient

Information om SPOR för dig som patient.

Vårdgivare / Tekniker

Information om SPOR för dig som vårdgivare eller tekniker.

Forskare / Student

Information för dig som vill forska på data från SPOR

Förening / Organisation

Information till förening / organisation som vill bli stödmedlem i SPOR.