För att logga in i SPORs register krävs behörighet och ett HSAID.

Nyhet 20-09-15 Alla enheters rapporter är tillgängliga för dig med behörighet till SPOR. Om du vill jämföra med enskild enhet kontakta gärna den enhet du önskar jämföra med för att sprida goda idéer. Läs mer om viktiga aspekter att beakta>

Mer information om behörighet

Info för dig som

Patient

Information om SPOR för dig som patient.

Vårdgivare / Tekniker

Information om SPOR för dig som vårdgivare eller tekniker.

Forskare / Student

Information för dig som vill forska på data från SPOR

Förening / Organisation

Information till förening / organisation som vill bli stödmedlem i SPOR.