Publikationer

Här presenteras vetenskapliga publikationer som utgår från eller har anknytning till Svenskt perioperativt register (SPOR)