Stöd vid planering av dina studier - SPOR

Checklista

Inför ansökan datauttag

Kolla rapporterna och jämför. Ta beslut om typ av datauttag. Ta gärna kontakt med FoU-grupp: claes.frostell@ki.se

Blankett för datauttag www.ucr.uu.se/sv/tjanster/ kvalitetsregister

Behöver du ställa en fråga? datauttag@ucr.uu.se

SPOR finns i RUT!

RUT är ett metadataverktyg framtaget av Vetenskapsrådet. Här kan du som forskare få information om SPOR och andra registers innehåll.

För att kunna använda verktyget behöver du behörighet. Gå vidare till hemsidan för RUT och skapa ett konto.

SPOR finns i RUT här kan du som forskare få information om SPORs innehåll. För att kunna använda verktyget behöver du behörighet. rut.registerforskning.se

Om man önskar publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift kräver tidskriften ofta att studien ska ha etikprövats. I de fall där forskningen inte omfattas av lagen kan Etikprövningsmyndigheten lämna ett rådgivande yttrande. Detta ska då anges i ansökningsformuläret.

Etikprövningsmyndigheten - Startsida. Ansök och läs mer om etikprövning (etikprovningsmyndigheten.se)

För etikprövning eller rådgivande yttrande skickas ansökan till Etikprövningsmyndigheten. etikprovningsmyndigheten.se