Genomförda datauttag i SPOR

Genomförda datauttag SPOR 2022