SPOR styrelse

Bengt Cederlund
Registerhållare
bengt.cederlund@regiondalarna.se
FoU-grupp

Gunnar Enlund
Bitr. registerhållare
gunnar.enlund@akademiska.se
Utdatagrupp

Sara Lyckner
Kanslichef
sara.lyckner@regionsormland.se
Utdatagrupp
Utbildningsgrupp
Postop-grupp

Helena Nolgren
Projektledare UCR
drift@ucr.uu.se

Sandra Canbacken
Koordinator
sandra.canbacken@akademiska.se

Claes Frostell
Styrelseledamot
claes.frostell@ki.se
FoU-grupp

Björn Holmström
Styrelseledamot
bjorn.holmstrom@regionstockholm.se
FoU-grupp
Utbildningsgrupp

Peter Spetz
Styrelseledamot
peter.spetz@regionsormland.se
Utdatagrupp
Utbildningsgrupp

Olof Brattström
Styrelseledamot
olof.brattstrom@regiondalarna.se
Utdatagrupp
Utbildningsgrupp
Postop-grupp
FoU-grupp

Helen Seeman- Lodding
Styrelseledamot
helen.seeman-lodding@vgregion.se
Utdatagrupp
Utbildningsgrupp

Martin Holmer
Styrelseledamot
martin.holmer@rjl.se

Claes Mangelus
Adj. styrelseledamot
claes@mangelus.se
Utbildningsgrupp

Johanna Albert
Styrelseledamot
johanna.albert@sll.se
FoU-grupp

Peder Olsson
Styrelseledamot
peder.olsson@rvn.se
Utdatagrupp

Elisabet Edström
Styrelseledamot
elisabet.edstrom@regiondalarna.se
Utbildningsgrupp

Robin Krantz-Svensson
Adj. styrelseledamot
robin.krantz-svensson@regionorebrolan.se
FoU-grupp

Ekonomihantering SPOR inom UCR

2018 Reseräkning SPOR Privata Utlägg 180306

Viktig information till er som leverantör till SPOR vid
Region Uppsala

Enligt Lagen om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) ska du som leverantör kunna skicka elektroniska fakturor till offentlig sektor från och med 1 april 2019.

Lagen gäller ej inköp som görs på befintliga ramavtal som utfärdats innan 1 april 2019 då kan du som leverantör fortsätta skicka fakturor enligt tidigare överenskommelse under hela avtalstiden.

Observera att PDF-fakturor inte är e-fakturor och därmed inte godkända enligt det nya lagkravet.

E-faktura via PEPPOL
Vi är anslutna till PEPPOL-nätverket och tar i första hand emot fakturor den vägen. Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0088:7332403000008.

E-faktura på annat sätt
Om ni inte har möjlighet att skicka via PEPPOL så har vi möjlighet att ta emot format Svefaktura genom OpusCapita.

För att skicka Svefaktura behöver ni säkerställa att Region Uppsala finns uppsatt i mottagaregistret hos er VAN operatör/fakturaväxel.

Vår GLN-kod för att ta emot Svefaktura är 7332403000008.

Fakturareferenser
Alla fakturor som skickas till SPOR ska innehålla referensen AS9010718.