Medlemskap med mål att ansluta

Målet är att du som medlem ska ansluta och skicka data till SPOR så fort som möjligt.

Medlemskap SPOR

Innan du blir medlem

  1. Ta beslut om att ni vill anslut till SPOR
  2. Fyll i ansökan om medlemskap som även kommer fungera som ett debiteringsunderlag.
  3. skicka till kordinator för SPOR info@spor.se

Info om debiteringsunderlaget

Debitering blir per år, patient och operation.

Behörighet

Alla med HSAid och ett SITHS-kort kan få behörighet att se rapporter i SPOR.

Kontakta koordinator för SPOR.