Kvalitetsindex

SPOR kvalitetsindex presenteras som 9 stycken separata parametrar som var för sig genererar 0, 0,5 eller 1,0 poäng. Dessa sammanställs sedan i ett kumulerat index. Index presenteras som två kumulerade stapeldiagram; ett för sjukhus med akut operationsverksamhet och ett för sjukhus med enbart elektiv verksamhet.