SPOR presenterar stolt - för första gången - vinnarna i SPOR:s årliga tävling Datadrivet kvalitetsarbete.

1:a pris 15 000 kr: till Nyköpings Lasarett Anestesikliniken

2:a pris 7 000 kr:  till Karolinska Huddinge, FO anestesi och PrePostOP

Läs mer>

Siffran laddas...

SPOR fortsätter att öka, mer än två miljoner registrerade operationer