Nationella datauttag

Villkor för datauttag:

  • Det är viktigt att specificera vilka variabler som ska tas ut. Använd SPOR variabellista för datauttag och markera de variabler som är aktuella. SPOR variabellista för datauttag
  • Godkännande från Etikprövningsnämnd krävs för att datauttag för forskningsprojekt skall kunna godkännas och hanteras.
  • Skicka projektplan och blankett för ansökan om datauttag till Claes Frostell, e-post: claes.frostell@ki.se för att få godkännande av SPORs forskningsgrupp.
  • Skicka blankett för ansökan om datauttag till UCR
  • Kostnaden per datauttag är 5000 kr
  • Ansökningar har en handläggningstid på ca 60 dagar

Publicering, erkännande och författarskap

För samtliga publikationer som använder data från SPOR ska det i metodavsnittet framgå att data är hämtat från SPOR.

Följande 'disclaimer' föreslås: The data presented in this study were drawn from the Swedish Perioperative Register (SPOR). SPOR does not take responsibility for the methods, analysis and results, and the views expressed in this study may not necessarily reflect those of SPOR.

Gällande författarskap gäller sedvanliga regler.

Det är av stor betydelse att SPOR får  information om alla publikationer som genereras från SPOR data, då SPOR är skyldiga att redovisa vilka forskningsresultat som registret har bidragit till.

Publicerad forskning kommer att finnas på hemsidan

Ladda ner blankett för ansökan om datauttag

Ansökan om datauttag