Störning - Strykning utan opkod

Fråga: Kan vi skicka strykningar till SPOR utan prel. opkod?

Svar: I en del gamla operationsplaneringssystem behövs inte alltid att man anger preliminär op-kod. Om man skickar in en strykning så krävs att alla följande variabler skickas in: 440, 445, 450.

Finns inte preliminär opkod och denna måste anges så skriv ZXF99 (Annan orsak till avbruten operation)