Posters

Posters med data från SPOR

2022

Konferens: SFAI/ANIVA Uppsala 2022

  • Titel: ASA-klass, ålder och köns inverkan på 30-dagars mortalitet efter anestesi; en registerstudie som utnyttjat SPOR data över 8 år. Presentatör: Ayda Rohi
  • Titel: Effekterna av cementerad höftprotes på 30-dagarsmortalitet, en studie baserad på Nationell SPOR-data 2013 till 2020. Presentatör: Ayda Rohi
  • Titel: 30-dagarsmortalitet efter operation av höftfraktur på Danderyds sjukhus satt i perspektiv av nationella data, en SPOR-register studie. Presentatör: Ayda Rohi
  • Titel: Covid-19 pandemins första våg i Sverige: en nationell registerstudie om effekten på pediatrisk anestesi och kirurgi. Presentatör: Sixten Melander