Störning - Strykning pga sår (V440 och V445)

Fråga: Strykning pga. sår (ortopediska patienter). Vart lägger vi in dem?

Svar: Är det ett sår som inte har med op indikationen att göra ser SPOR det som 7a: Akut sjukdom hos patient

Om det fanns från början och skulle ex vis ha läkts innan op kan bli av så ser SPOR det som 4d: Icke optimerad patient, övrigt