Quality of Recovery -15 QoR-15swe

Validerat frågeformulär på svenska om postoperativ återhämtning.

Se SPOR variabellista

Frågeformulär QoR-15swe