Skörhetsgrad- CFS (Clinical Frailty Scale)

Bedömning av skörhetsgrad (CFS) registreras preoperativt i SPOR.  Används på patienter över 16år.

SPOR har ett godkännande att använda skalan på svenska enligt Rockwood K., MD, Dalhousie University.