Här läggs alla allmänna nyheter från SPOR

Uppdatering SPOR 20/6 2023

Idag klockan 15:15 driftsätter vi en ny version av SPOR.

I den ingår:

 • Ta bort datakvalitetsrapporten
 • Ny Rapport 'Väntetider Sjukhus'
 • Hypotermi < 36 ska gälla i temperatur-rapporten
 • Webb - Ta bort begränsning till spors operationsdefinition på Mortalitetsrapporter
 • Man kan nu välja anastesikod i PAK-UVA och PAK-OP rapporter
 • Reoperationsrapporten har nu ett valbart tidsfönster
 • Efter driftsättningen kommer sas-batchen köras och då kommer tillgång till rapporterna vara begränsad.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 31/5 2023

Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar:

 • Ta bort datakvalitetsrapporten
 • Ny rapport: Mortalitet bukkirurgi excelexport
 • Ta bort begränsning till spor op def på Mortalitetsrapporter
 • "Smärtrapport: Ändra till "Smärta inom 1h efter ankomst" från "Smärta 1h efter ankomst"
 • Små justeringar i Temperaturrapporten (internt ucr)
 • Drop-down på fellistan visar nu upp reglerna så att de matchar regelbrotten 
 • Ändrat texten i vårdform slutenvård
 • Visa i registret sas-version av rapporterna (kan hittas under "Om registret")
 • Stängt av överföringen av daglig SPOR-data till Region Uppsala (autoexport)
 • Förklaring till box-plott
 • BIOPERATIONSKOD får felaktigt label 'Huvudoperationskod' i SPOR (internt ucr)
 • Diverse underhåll

  Uppdatering SPOR 9/3 2023

  Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar

  • Inför hantering av uppdelning i KKÅ och KMÅ på Operationskodurval
  • Vid operationskodurval, lägg till en länk till socialstyrelsen
  • Lägg till åldersintervall i alla postop rapporter (också PAK-OP)
  • Byt namn på fyra rapporter
  • Uppdateringar av Benchmarkingen (levererad tidigare)
  • Möjliggör att Processdata postoperativt kan köras utan jämförande enhet
  • Lägg till variabeln 'KNIVTID' i export excel
  • Gör en lösning för att kontrollera huruvida en rapport är avstängd (för att undvika låsning av rapporter)
  • Vårdtider <5 min processdata postoperativt hanteras likadant som i trender postop
  • Ta bort 000000000000 från registreringssidan
  • Samt underhåll och buggfixar

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 16/1 2023

  Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar

  • Monitorering: inludera bara SPOR op def operationer
  • Säkerställ att man inte kan beställa en rapport när batchen går
  • Nya termförteckningen för 2023 (Nya KVÅ-koder)
  • Säkerhetsuppdatering av underliggande komponenter
  • Inga operationer som är på fellistan ska med i monitoring
  • Monitorings urval ska nu använda operationsstart iställer för perioperativs registrerings skapandedatum
  • Monitorerings operationsdatum ska nu stämma i monitoreringsgränsnittet
  • Urvalsbeskrivning hanterar inte flerval av kliniker
  • Hanteringen av kliniknamn är inte anpassad för flervalslösningen
  • Urvalsbeskrivningen kan inte hantera enhetsnamn med paranteser
  • Tillägg i Kärlaccessrapport
  • Bytt namn på rapporter i rapporter
  • Inkonsekvens mellan tider op postop: Trender vs processdata postop
  • Justerat urval i processdata postop

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 25/11 2022

  Idag har vi releasat spor-public version 1.7.0 som innehåller följande ändringar

  • Eventuella inaktiva enheter ska ej gå att välja i listan över enheter
  • Op-kod med tre bokstäver hamnar överst i sökbar lista
  • Nödvändiga plattformsuppdateringar.

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 19/9 2022

  Nytt i dagens release:

  • Temperaturrapporten
  • Utökning av rapporten överföringsstatistik
  • Ny översikt för inskickat data (hittas i menyn Administration -> Överföringsstatistik översikt)
  • Operationskoder, utökad beskrivning av 1- och 2-ställiga koder
  • Postop trender expandera beställningssidan
  • Län och kommun tas från Befolkningsregistret
  • Väntetider reella: Fungerar för 'Rikets samlade data'
  • Rättat definitionen i Rapporten Höftfraktur        
  • Korrekta rapportnamn i Rapporten Antal körda rapporter + lägg till saknade publika rapporter             
  • Smärta postop: Fig 1 fixa beräkning, komplett kan ej vara större än delen
  • Kvalitetsindex trender, inför samma färg på riket på olika körningar
  • Gårdagens utfall: refaktorering och ny hantering av akuta operationer
  • Uppsnabbning av Trender postop
  • Förbättrad text på SPORs op def i rapporter
  • Fotnot för Anestesimedverkan i rapporter

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 2022-06-22

  I dagens releasen kommer följande:

  • Beställningssida "Kvalitetsindex trend"
  • Beställningssida 'Akutprioritering utfall jämförelser och trender' och ’ Elektiv prioritering utfall jämförelser och trenderö
  • Nytt urval Alla op och op-kod Checkliste-rapport
  • Anestesimedverkan, lägg till svarsalternativ Utan

  Och lite underhållsarbete i samband med releasen:

  • Nytt sjukhus KS Astrid Lindgrens sjukhus
   • Flytt av två operationsenheter till detta sjukhus
  • Visby – Flytt av registreringar mellan kliniker

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 24/5 2022

  I dagens releasen kommer följande:

  • Rättat problem med rapporten akut prio (söker bara ut första dagen)
  • Justeringar gällande sidan för rapporten väntetider (flyttat knappar samt lagt till en popup med information om op-koderna)
  • Nu visas även korrekt version av spor-public längst ned på sidan.

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 21/4 2022

  Nytt i dagens release:

  • Beställningssida till rapport Trender Postop
  • Fix för Excelexport utsökt på planering ger tomma fält på vissa behnr
  • Komplettera med antal i Postop smärta tabell 2
  • Databasoptimeringar
  • Säkerhetsfixar

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 1/2 2022

  Nytt i releasen:

  Sammanfattning av vad som ingår uppdateringen:

  • Större tekniskt lyft (Förbättrar förvaltning, säkerhet, mm)
  • Ny rapportsida: Reoperationer
  • Ny rapportsida: Trender mortalitet
  • Ny rapportsida: Benchmarkingrapport
  • Fix för rapporten ”Mina utförda operationer”
  • Rapporten ”Ombokningar och strykningar” byter namn till ”Ombokningar inkl sena strykningar”

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 7/12 -21

  Uppdatering av SPOR (version 4.5.0).

  Nytt i releasen:

  • Uppdelning av rapport-batchen
  • Ny beställningssida "Mina utförda operationer"
  • Uppdatering med nya KVÅ/ICD10-koder för 2022
  • Lagt till en månad för månad-graf i Väntetider region
  • Lagt till en totalrad i tabellen för op per vecka i Genomförda operationer
  • Nya indexparameter för Excelexport Genomförda operationer
  • Ny regel (Patienttid max 48h och optid max 36h)
  • Placera Ersta under Region Stockholm
  • Fix på beställningssidan Trender
  • Bugfixar i Höftfraktursrapporten
  • Infört en varning om man använder en webbläsare som är på väg att utgå.

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 27/9 -21

  Nu i eftermiddag klockan 16:00 så driftsätter vi SPOR version 4.4.9

  Nytt i releasen:

  • Inför möjlighet att välja "Alla" på Genomförda operationer-rapporternas beställningssidor
  • ”Ombokningar och strykningar” och ”Sena strykningar” – lägg till urval Alla operationskoder
  • Justeringar gällande ärvda urval när man går mellan rapporterna
  • Koppla ihop sal-id (Danderyd)

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 16/6 -21

  Nytt i dagens release:

  • Ny rapport: Väntetider region
  • Ny rapport: Trender
  • Regel ”uppdukningsstart före uppdukningsslut” ska tillåta samma tid + justeringar i vissa regeltexter så att de är exakta mot regeln
  • Urval på UVA avdelning på rapporten ”Avvikelser och komplikationer postoperativt”
  • Urval på UVA avdelning på rapporten “Processdata postoperativt”
  • Buggfix på tomma urval i ”Genomförda operationer excelexport”

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 6/5 -21

  Nytt i dagens release:

  • Nya godkända anestesikoder (delar av DT-serien).
  • Om-organisering Skånes förvaltningsstruktur (Lasarettet i Ystad ska flyttas).
  • Borttag av felaktigt inrapporterade operationer (Region Östergötland).

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering i SPOR 23/4-21

  Ytterligare uppdatering genomförd enligt följande:

  • En kolumn för Region/Vårdgivare i Genomförda operationer Excel
  • Ifyllnadsgradsrapporten innehåller nu variabler för peroperativa komplikationer

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering i SPOR 15/4-21

  Driftsättningen av SPOR version 4.4.6 är nu gjord.

  Nytt i releasen:

  • Könsurval höftrapport
  • Nya salsnamn Danderyd
  • Antal körda rapporter – gör tillgänglig för alla
  • Flerval på operationsklinik Processdata vecka

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  SPOR uppdatering 2021-03-01

  måndag 1/3 kl 10:00 driftsätter vi en ny version av SPOR.

  Denna version innehåller:

  • ny rapport "Processdata postoperativt"
  • ändring av tidigare obligatorisk huvudanestesikod till icke-obligatorisk

  Driftsättningen innebär en kortare nertid för systemet.

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  20-09-16 Justerad Variabellista 4,0

  SPOR 4.0 buggfix gällande förseningsorsaker.

  För er som nu inför SPOR 4.0, under punkt 5 så skall ”Utbildningssituation” klassificeras med ”k” i stället för ”d”.

   

  För Dig som har behörighet till SPOR och inlogg med SITHS-kort

  Enskild verksamhet kan nu jämföra sig med valfri annan deltagande enhet.

  Nu gör SPOR de fastställda rapporterna inom registret tillgängliga för jämförelser utanför den egna verksamheten. SPOR vill på detta sätt synliggöra och öka tillgängligheten av insamlad data och registret hoppas därmed kunna bidra ytterligare till verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete.

  Rapporterna bygger på aggregerade data. Enskilda datamängder, excelfiler eller annat bakomliggande arbetsmaterial lämnas inte ut.

  För önskemål om bakomliggande datamängder hänvisas till de rutiner om ansökan samt etikprövning som återfinns på hemsidan angående forskning och datauttag.

  Vid publikation av jämförelser, eller vid publikt användande av rapportutfall, äger varje enskild användare att beakta ansvar som rör dataskyddsförordningen och röjande av uppgift som kan härledas till enskild individ som vid all annan verksamhet inom Hälso- och sjukvården. 

  All inloggning och rapportkörning i SPOR loggas i enlighet med gällande rutiner hos UCR på uppdrag av ansvarig myndighet.  

  Ny SPOR-release 20-08-26

  Releasen innehåller i huvudsak följande rättningar:

  • Datumurval i Genomförda Operationer
  • Urval i rapport Processdata, öppen/sluten vård
  • Urval i rapport Ålder och operationsfrekvens, SPORs def. /alla op

  Hur påverkar pandemin Covid-19 möjligheten att opereras i Sverige?

  Läs mer om hur många operationer som genomförs i landets regioner .

  https://www.svt.se/datajournalistik/corona-uteblivna-operationer/

  Obs! Vi har noterat att det ibland är problem med web-läsare Internet Explorer.

  En ny SPOR-release

  Nu är Spor 4.3.0 igång!

  Och det innebär:

  • Alternativet Bevakning är borttaget som operationsurval
  • Rapportbeställning och fellista får rätt startdatum och rätt jämförelsegrupp
  • Val Akut/Elektiv borttaget från Genomförda operationer
  • Versionsnummer visas rätt i ’Om registret’
  • Genomsnittlig op-tid tillagt i Genomförda operationer
  • Diverse interna förbättringar