Publika rapporter

Här kan du ta del av registrets öppna rapporter som visar data från operationer i Sverige.

Visar hur länge man får vänta på en operation.i

Rapporten visar väntetid för vald operation. Väntetiden mäts från tidpunkt för operationsanmälan till utförd operation. De väntetider som visas är för planerade operationer. Akuta operationer och kejsarsnitt ingår inte i rapporten.

SPORs rekommendation att operationsanmälan alltid görs när kirurgen och patienten är överens om att en operation ska genomföras. Om en vårdgivare väljer att göra operationsanmälan vid en senare tidpunkt än när kirurgen och patienten gjorde överenskommelsen blir den redovisade tiden för den vårdgivaren kortare än patientens verkliga väntan. Det förekommer även att patienter väljer att vänta och den tiden ingår då i rapporten.

Här kommer mer information om ifyllnadsindex.

Beskriver användandet av Checklista för säkra operationer.

Visar vilka åldersgrupper som har opererats.

Visar hur akuta operationer prioriteras.