Tillgång till uppgifter

Om du som patient vill veta vad som finns registrerat om dig själv har du rätt att kostnadsfritt få tillgång till uppgifterna. Använd blanketten på sidan när du vill få ut uppgifter om dig själv ur SPOR.