Uppdatering SPOR 6/2 2024

Uppdatering SPOR 10/1 2024

Uppdatering SPOR 4/12 2023

Uppdatering SPOR 27/9 2023

Senaste nytt

Uppdatering SPOR 20/6 2023

Idag klockan 15:15 driftsätter vi en ny version av SPOR.

I den ingår:

 • Ta bort datakvalitetsrapporten
 • Ny Rapport 'Väntetider Sjukhus'
 • Hypotermi < 36 ska gälla i temperatur-rapporten
 • Webb - Ta bort begränsning till spors operationsdefinition på Mortalitetsrapporter
 • Man kan nu välja anastesikod i PAK-UVA och PAK-OP rapporter
 • Reoperationsrapporten har nu ett valbart tidsfönster
 • Efter driftsättningen kommer sas-batchen köras och då kommer tillgång till rapporterna vara begränsad.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 31/5 2023

Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar:

 • Ta bort datakvalitetsrapporten
 • Ny rapport: Mortalitet bukkirurgi excelexport
 • Ta bort begränsning till spor op def på Mortalitetsrapporter
 • "Smärtrapport: Ändra till "Smärta inom 1h efter ankomst" från "Smärta 1h efter ankomst"
 • Små justeringar i Temperaturrapporten (internt ucr)
 • Drop-down på fellistan visar nu upp reglerna så att de matchar regelbrotten 
 • Ändrat texten i vårdform slutenvård
 • Visa i registret sas-version av rapporterna (kan hittas under "Om registret")
 • Stängt av överföringen av daglig SPOR-data till Region Uppsala (autoexport)
 • Förklaring till box-plott
 • BIOPERATIONSKOD får felaktigt label 'Huvudoperationskod' i SPOR (internt ucr)
 • Diverse underhåll

Uppdatering SPOR 9/3 2023

Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar

 • Inför hantering av uppdelning i KKÅ och KMÅ på Operationskodurval
 • Vid operationskodurval, lägg till en länk till socialstyrelsen
 • Lägg till åldersintervall i alla postop rapporter (också PAK-OP)
 • Byt namn på fyra rapporter
 • Uppdateringar av Benchmarkingen (levererad tidigare)
 • Möjliggör att Processdata postoperativt kan köras utan jämförande enhet
 • Lägg till variabeln 'KNIVTID' i export excel
 • Gör en lösning för att kontrollera huruvida en rapport är avstängd (för att undvika låsning av rapporter)
 • Vårdtider <5 min processdata postoperativt hanteras likadant som i trender postop
 • Ta bort 000000000000 från registreringssidan
 • Samt underhåll och buggfixar

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 16/1 2023

Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar

 • Monitorering: inludera bara SPOR op def operationer
 • Säkerställ att man inte kan beställa en rapport när batchen går
 • Nya termförteckningen för 2023 (Nya KVÅ-koder)
 • Säkerhetsuppdatering av underliggande komponenter
 • Inga operationer som är på fellistan ska med i monitoring
 • Monitorings urval ska nu använda operationsstart iställer för perioperativs registrerings skapandedatum
 • Monitorerings operationsdatum ska nu stämma i monitoreringsgränsnittet
 • Urvalsbeskrivning hanterar inte flerval av kliniker
 • Hanteringen av kliniknamn är inte anpassad för flervalslösningen
 • Urvalsbeskrivningen kan inte hantera enhetsnamn med paranteser
 • Tillägg i Kärlaccessrapport
 • Bytt namn på rapporter i rapporter
 • Inkonsekvens mellan tider op postop: Trender vs processdata postop
 • Justerat urval i processdata postop

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Om SPOR, ny publikation

Nytt! SPOR 4.1

Nu finns SPOR 4.1 med preoperativ Positionering och postoperativ vårdtyngdsmätning PAWI.

Läsa mer i nyhetsbrev och se variabellistan>

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 25/11 2022

Idag har vi releasat spor-public version 1.7.0 som innehåller följande ändringar

 • Eventuella inaktiva enheter ska ej gå att välja i listan över enheter
 • Op-kod med tre bokstäver hamnar överst i sökbar lista
 • Nödvändiga plattformsuppdateringar.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Remissvar Tillgänglighetsdelegationen

SPOR uppmärksammade i media

Film om Postoperativ vårdtyngd- PAWI

Uppdatering SPOR 19/9 2022

Nytt i dagens release:

 • Temperaturrapporten
 • Utökning av rapporten överföringsstatistik
 • Ny översikt för inskickat data (hittas i menyn Administration -> Överföringsstatistik översikt)
 • Operationskoder, utökad beskrivning av 1- och 2-ställiga koder
 • Postop trender expandera beställningssidan
 • Län och kommun tas från Befolkningsregistret
 • Väntetider reella: Fungerar för 'Rikets samlade data'
 • Rättat definitionen i Rapporten Höftfraktur        
 • Korrekta rapportnamn i Rapporten Antal körda rapporter + lägg till saknade publika rapporter             
 • Smärta postop: Fig 1 fixa beräkning, komplett kan ej vara större än delen
 • Kvalitetsindex trender, inför samma färg på riket på olika körningar
 • Gårdagens utfall: refaktorering och ny hantering av akuta operationer
 • Uppsnabbning av Trender postop
 • Förbättrad text på SPORs op def i rapporter
 • Fotnot för Anestesimedverkan i rapporter

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 2022-06-22

I dagens releasen kommer följande:

 • Beställningssida "Kvalitetsindex trend"
 • Beställningssida 'Akutprioritering utfall jämförelser och trender' och ’ Elektiv prioritering utfall jämförelser och trenderö
 • Nytt urval Alla op och op-kod Checkliste-rapport
 • Anestesimedverkan, lägg till svarsalternativ Utan

Och lite underhållsarbete i samband med releasen:

 • Nytt sjukhus KS Astrid Lindgrens sjukhus
  • Flytt av två operationsenheter till detta sjukhus
 • Visby – Flytt av registreringar mellan kliniker

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Köer byggs och långt ifrån en jämlik vård