Senaste nytt

Uppdatering SPOR 20/6 2023

Idag klockan 15:15 driftsätter vi en ny version av SPOR.

I den ingår:

 • Ta bort datakvalitetsrapporten
 • Ny Rapport 'Väntetider Sjukhus'
 • Hypotermi < 36 ska gälla i temperatur-rapporten
 • Webb - Ta bort begränsning till spors operationsdefinition på Mortalitetsrapporter
 • Man kan nu välja anastesikod i PAK-UVA och PAK-OP rapporter
 • Reoperationsrapporten har nu ett valbart tidsfönster
 • Efter driftsättningen kommer sas-batchen köras och då kommer tillgång till rapporterna vara begränsad.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR

Uppdatering SPOR 31/5 2023

Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar:

 • Ta bort datakvalitetsrapporten
 • Ny rapport: Mortalitet bukkirurgi excelexport
 • Ta bort begränsning till spor op def på Mortalitetsrapporter
 • "Smärtrapport: Ändra till "Smärta inom 1h efter ankomst" från "Smärta 1h efter ankomst"
 • Små justeringar i Temperaturrapporten (internt ucr)
 • Drop-down på fellistan visar nu upp reglerna så att de matchar regelbrotten 
 • Ändrat texten i vårdform slutenvård
 • Visa i registret sas-version av rapporterna (kan hittas under "Om registret")
 • Stängt av överföringen av daglig SPOR-data till Region Uppsala (autoexport)
 • Förklaring till box-plott
 • BIOPERATIONSKOD får felaktigt label 'Huvudoperationskod' i SPOR (internt ucr)
 • Diverse underhåll

  Uppdatering SPOR 9/3 2023

  Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar

  • Inför hantering av uppdelning i KKÅ och KMÅ på Operationskodurval
  • Vid operationskodurval, lägg till en länk till socialstyrelsen
  • Lägg till åldersintervall i alla postop rapporter (också PAK-OP)
  • Byt namn på fyra rapporter
  • Uppdateringar av Benchmarkingen (levererad tidigare)
  • Möjliggör att Processdata postoperativt kan köras utan jämförande enhet
  • Lägg till variabeln 'KNIVTID' i export excel
  • Gör en lösning för att kontrollera huruvida en rapport är avstängd (för att undvika låsning av rapporter)
  • Vårdtider <5 min processdata postoperativt hanteras likadant som i trender postop
  • Ta bort 000000000000 från registreringssidan
  • Samt underhåll och buggfixar

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Om operationsköer i Läkartidningen

  Uppdatering SPOR 16/1 2023

  Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar

  • Monitorering: inludera bara SPOR op def operationer
  • Säkerställ att man inte kan beställa en rapport när batchen går
  • Nya termförteckningen för 2023 (Nya KVÅ-koder)
  • Säkerhetsuppdatering av underliggande komponenter
  • Inga operationer som är på fellistan ska med i monitoring
  • Monitorings urval ska nu använda operationsstart iställer för perioperativs registrerings skapandedatum
  • Monitorerings operationsdatum ska nu stämma i monitoreringsgränsnittet
  • Urvalsbeskrivning hanterar inte flerval av kliniker
  • Hanteringen av kliniknamn är inte anpassad för flervalslösningen
  • Urvalsbeskrivningen kan inte hantera enhetsnamn med paranteser
  • Tillägg i Kärlaccessrapport
  • Bytt namn på rapporter i rapporter
  • Inkonsekvens mellan tider op postop: Trender vs processdata postop
  • Justerat urval i processdata postop

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Om SPOR, ny publikation

  Uppdatering SPOR 25/11 2022

  Idag har vi releasat spor-public version 1.7.0 som innehåller följande ändringar

  • Eventuella inaktiva enheter ska ej gå att välja i listan över enheter
  • Op-kod med tre bokstäver hamnar överst i sökbar lista
  • Nödvändiga plattformsuppdateringar.

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  SPOR uppmärksammade i media

  Uppdatering SPOR 19/9 2022

  Nytt i dagens release:

  • Temperaturrapporten
  • Utökning av rapporten överföringsstatistik
  • Ny översikt för inskickat data (hittas i menyn Administration -> Överföringsstatistik översikt)
  • Operationskoder, utökad beskrivning av 1- och 2-ställiga koder
  • Postop trender expandera beställningssidan
  • Län och kommun tas från Befolkningsregistret
  • Väntetider reella: Fungerar för 'Rikets samlade data'
  • Rättat definitionen i Rapporten Höftfraktur        
  • Korrekta rapportnamn i Rapporten Antal körda rapporter + lägg till saknade publika rapporter             
  • Smärta postop: Fig 1 fixa beräkning, komplett kan ej vara större än delen
  • Kvalitetsindex trender, inför samma färg på riket på olika körningar
  • Gårdagens utfall: refaktorering och ny hantering av akuta operationer
  • Uppsnabbning av Trender postop
  • Förbättrad text på SPORs op def i rapporter
  • Fotnot för Anestesimedverkan i rapporter

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 2022-06-22

  I dagens releasen kommer följande:

  • Beställningssida "Kvalitetsindex trend"
  • Beställningssida 'Akutprioritering utfall jämförelser och trender' och ’ Elektiv prioritering utfall jämförelser och trenderö
  • Nytt urval Alla op och op-kod Checkliste-rapport
  • Anestesimedverkan, lägg till svarsalternativ Utan

  Och lite underhållsarbete i samband med releasen:

  • Nytt sjukhus KS Astrid Lindgrens sjukhus
   • Flytt av två operationsenheter till detta sjukhus
  • Visby – Flytt av registreringar mellan kliniker

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Köer byggs och långt ifrån en jämlik vård

  SPOR dissekerar operationsproduktivitet

  Uppdatering SPOR 24/5 2022

  I dagens releasen kommer följande:

  • Rättat problem med rapporten akut prio (söker bara ut första dagen)
  • Justeringar gällande sidan för rapporten väntetider (flyttat knappar samt lagt till en popup med information om op-koderna)
  • Nu visas även korrekt version av spor-public längst ned på sidan.

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  Uppdatering SPOR 21/4 2022

  Nytt i dagens release:

  • Beställningssida till rapport Trender Postop
  • Fix för Excelexport utsökt på planering ger tomma fält på vissa behnr
  • Komplettera med antal i Postop smärta tabell 2
  • Databasoptimeringar
  • Säkerhetsfixar

  Vänliga hälsningar SPOR//UCR

  SPOR Nyköping– Månadens fokusområde, checklista för säker kirurgi.

  I Region Sörmland på Nyköpings lasarett har man arbetat med Månadstema och SPOR. Läs mer om hur man arbetat med Checklista för säker kirurgi.

  SPOR Nyköping– Månadens fokusområde, postoperativ blåsfyllnad.

  I Region Sörmland på Nyköpings lasarett har man arbetat med Månadstema och SPOR. Läs mer om hur man arbetat med överfylld urinblåsa.