Behörighet för inloggning

Behörighet innebär att du kan logga in i registret och ta ut rapporter både från din egen verksamhet och alla rapporterande sjukhus. I rapporterna jämförs sjukhusets data mot all samlad data i SPOR.

För behörighet till SPOR krävs att du har ett SITHS-kort som innehåller ett personligt HSA-id nummer. Det möjliggör registrering och spårbarhet av all data som hämtas från registret.

Vem som kan få behörighet beslutas lokalt av respektive vårdgivarkoordinator och varje vårdgivare organiserar själva administrering av behörigheter.

För behörighet som vårdgivarkoordinator eller administratör av behörigheter, kontaktas SPOR.

Om din verksamhet inte ännu skickar data, men är medlemmar i SPOR, kan du ges behörighet att se rikets samlade data, kontakta oss.

Till dig som tilldelar behörighet

Manual administration av behörigheter SPOR 2023