Lokala datauttag

Varje enhet har rätt att ta ut sin egen data för lokala utvecklingsprojekt. Data fås via SPOR som en Excelfil. SPOR hänvisar till lokala SPOR koordinatorer för instruktioner om förfarande.

För denna typen av arbete behövs ingen formell ansökan för datauttag. SPOR tar gärna emot information om pågående projekt.

Information kan skickas till  info@spor.se