Introduktionskurs

Lärandemål

Efter genomförande av kurs har du kännedom om:

  • Registrethållare, roller och ansvar
  • Registercentrum
  • Övergripande struktur, variabler och datafångst
  • Förstå och se användbarhet av registret för systematisk uppföljning och kvalitetssäkring på den egna enheten
  • Förstå användbarheten för systematisk uppföljning och kvalitetssäkring på såväl förvaltnings- som regional nivå
  • Förstå möjligheterna till nationella jämförelser för nytta och säkerhet för våra patienter
  • Se möjligheterna för att lyfta patientperspektivet nu och i framtid.

Allmän introduktion

Introduktion del 1

Introduktion del 2

Introduktion del 3