Syftet med SPOR

SPOR är ett kvalitetsregister som samlar information om vården i samband med en operation. Informationen används för att jämföra, utvärdera och förbättra vården. SPOR finns till för att du som patient ska få bästa möjliga vård när du genomgår en operation.

Har du frågor?

Om du funderar och vill veta mer om kvalitetsregister så finns det mer att läsa på 1177.se samt kvalitetsregister.se

Kontakta oss gärna om du vill veta mer info@spor.se