Analys egen data

Syftet med den här rapporten är att du själv snabbt och enkelt ska kunna granska den data du har behörighet att se via SPORs Excelrapport. Med hjälp av detta "rapportskal" kan du enkelt hitta avvikande värden och deras tillhörande behandlingsnummer, för att sedan korrigera i ditt operationsplaneringssystem. Du kan också titta på ifyllnadsgraden, och hitta avvikande eller felaktiga mappningar. Rapporten kräver att du installerar Microsoft Power BI Desktop som är en gratisprogramvara.