Här finns allmän information om SPOR till patienter.

Registerrapporter

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register

Patientinformation

Information till patient och närstående om medverkan i kvalitetsregistret SPOR – Svenskt PeriOperativt Register