FoU-grupp

SPORs FoU-grupp: Olof Brattström, Claes Frostell, Björn Holmström, Johanna Albert, Robin Krantz-Svensson

Kontakt med FoU-grupp via Claes Frostell e-post: claes.frostell@ki.se

Nationella datauttag hanteras av SPOR forskningsgrupp. För ett godkännande behövs en projektplan med en komplett beskrivning av önskat datauttag samt en godkänd etikansökan. Beslut om godkännande tas av styrelsen för SPOR i samband med styrelsemöte. Ansökningar har en handläggningstid på ca 60 dagar.

Styrelsemöten 2024

  • 24-02-16
  • 24-03-14
  • 24-04-26
  • 24-05-30
  • 24-08-30
  • 24-10-03
  • 24-11-07
  • 24-12-06

Ansökningar bör vara SPOR tillhanda senast en månad före beslutande styrelsemöte.