Störning, Strykning, omplanering av planerade operationer

Fråga: Vad är kriterierna som innebär att det blir en strykning av en operation

Svar: Störning definieras som en ombokning av en tidsmässigt inplanerad operation. Sker denna omplanering sent i planeringsskedet (efter kl 17.00 dag före planerad operationsdag) så betraktas detta som en strykning, ibland även kallad sen strykning.

SPOR vill ha in orsaken till ombokningen enligt "SPOR-strykning/störningsorsak" orsakslistan uppdateras regelbundet i samband med versionsuppdatering av variabellistan.