Validering av data

Testdata till SPOR:

Innan data skickas till den skarpa produktionsmiljön ska den skickas till en testmiljö. Där ska vårdgivaren validera att data, integration och arbetssätt fungerar. När vårdgivaren är klar kontaktas UCR för kvalitetskontroll. När kvalitetskontrollen är godkänd kan data skickas till produktionsmiljön. Kvalitetskontrollen grundar sig på en balans mellan grundkrav och ”bästa möjlig” data, där syftet är att hålla god kvalitet och optimalt nyttjande av SPOR för rapporterande enhet.

Dokumentet nedan beskriver de kontroller som bör genomföras:

Användarguide -validering testdata