Här läggs alla nyheter som har hittats i media

Om SPOR, ny publikation

Remissvar Tillgänglighetsdelegationen

SPOR uppmärksammade i media

Köer byggs och långt ifrån en jämlik vård

SPOR dissekerar operationsproduktivitet

Studio ett intervju med Gunnar Enlund - SPOR

SPOR bidrar till e-hälsa!

Hur påverkar pandemin Covid-19 möjligheten att opereras i Sverige?

Läs mer om hur många operationer som genomförs i landets regioner .

https://www.svt.se/datajournalistik/corona-uteblivna-operationer/

Obs! Vi har noterat att det ibland är problem med web-läsare Internet Explorer.

SPOR Årsrapport 2017

SPOR i Dagens Medicin

"Nationella kvalitetsregister är här för att stanna"

SPOR i Dagens Medicin

"Nationella kvalitetsregister är här för att stanna"