Felmeddelande väntetid för akut operation > 2 veckor (V310)

Fråga: Väntetid > 2 veckor för akutanmälan. En planerad operation blir plötsligt akut. Väntetiden från opanmälan kan då blir > 14 dagar som är maxgräns – hur gör man då?

Svar: Precis som vi urakuta operationer så måste man gå in och ändra operationsanmälan till datum/tidpunkt för när man beslutade att den planerade operationen skulle bli akut.

Felmeddelande operationsstart före anmälningstidpunkt (V310)

Fråga: Behandlingar på fellistan med klagomål på att opstart är före anmälningstidpunkt – skall det spela någon roll och varför får vi meddelandet

Svar: Ett undantag finns och det är urakuta ingrepp som kan efterregistreras och accepteras med anmälningstid efter opstart, men vid beräkningar/rapporter sätter SPOR då anmälningstiden = starttiden för ingreppet då vi inte kan ha en negativ väntetid. Alla sådana data benämns korrupta och hela posten avfärdas från registret tills det att felet åtgärdats och posten sänts in på nytt.

Urakuta ingrepp

Fråga: Opanmälan efter första tidsregistrering måste gå att göra för ex. vis urakuta operationer

Svar: Självklart, men då måste man manuellt ändra anmälningsdatum/tidpunkt så att den speglar tillfället när man beslutade att en operation skulle göras. De flesta operationsplaneringssystem sätter en automatisk datum/tidpunkt när man lägger upp en ny behandling. Denna tidpunkt måste man manuellt ändra. Ett undantag finns och det är urakuta ingrepp som kan efterregistreras och accepteras med anmälningstid efter opstart, men vid beräkningar/rapporter sätter SPOR då anmälningstiden = starttiden för ingreppet då vi inte kan ha en negativ väntetid. Svaret uppdaterad maj 2017