Urakuta ingrepp

Fråga: Opanmälan efter första tidsregistrering måste gå att göra för ex. vis urakuta operationer

Svar: Självklart, men då måste man manuellt ändra anmälningsdatum/tidpunkt så att den speglar tillfället när man beslutade att en operation skulle göras. De flesta operationsplaneringssystem sätter en automatisk datum/tidpunkt när man lägger upp en ny behandling. Denna tidpunkt måste man manuellt ändra. Ett undantag finns och det är urakuta ingrepp som kan efterregistreras och accepteras med anmälningstid efter opstart, men vid beräkningar/rapporter sätter SPOR då anmälningstiden = starttiden för ingreppet då vi inte kan ha en negativ väntetid. Svaret uppdaterad maj 2017