Felmeddelande operationsstart före anmälningstidpunkt (V310)

Fråga: Behandlingar på fellistan med klagomål på att opstart är före anmälningstidpunkt – skall det spela någon roll och varför får vi meddelandet

Svar: Ett undantag finns och det är urakuta ingrepp som kan efterregistreras och accepteras med anmälningstid efter opstart, men vid beräkningar/rapporter sätter SPOR då anmälningstiden = starttiden för ingreppet då vi inte kan ha en negativ väntetid. Alla sådana data benämns korrupta och hela posten avfärdas från registret tills det att felet åtgärdats och posten sänts in på nytt.