Felmeddelande väntetid för akut operation > 2 veckor (V310)

Fråga: Väntetid > 2 veckor för akutanmälan. En planerad operation blir plötsligt akut. Väntetiden från opanmälan kan då blir > 14 dagar som är maxgräns – hur gör man då?

Svar: Precis som vi urakuta operationer så måste man gå in och ändra operationsanmälan till datum/tidpunkt för när man beslutade att den planerade operationen skulle bli akut.