KVÅ-koder & Diagnoskoder felmeddelande

Fråga: Får felmeddelande att en del av våra inskickade KVÅ-koder inte accepteras av SPOR. En del ICD diagnoskoder accepteras inte. Varför?

Svar: SPOR accepterar alla ICD & KVÅ-koder som följer Socialstyrelsens framtagna kodregister. Dessa koder ändras/uppdateras i början av varje år. Vi accepterar gamla borttagna koder 3-4 månader in på nya året – sedan hamnar de på fellistan. Systemet är dock bakåtkompatibelt så det är operationsdatumet som styr vilken årsvariant av ICD/KVÅ-koderna som vi testar mot.

Se till att operationsplaneringsprogrammet uppdateras med nya operations och nya diagnoskoder inte alltför lång tid efter nyår. Operationskort/motsvarande i systemen måste även uppdateras. OBS! Gäller både preliminära som slutgiltiga koder.

Korrupta registreringar – historik

Fråga: Kan man gå tillbaka och se hur många korrupta registreringar man hade tidigare – för att se om antalet minskar eller ökar?

Svar: Nej – öppningsbilden och rapporten visar ”just nu” aktualitet.

En korrupt registrering som rättas till och sändes in igen gör att den gamla registreringen skrivs över och försvinner från listan med korrupta registreringar. Vi har ingen kontroll på historiken.

Korrupt och Inconsistent data

Fråga: Vad är skillnad mellan Korrupt och Inconsistent data

Svar: Korrupt data hamnar på fellistan. Inga data från den behandlingen kommer att ingå i några av SPORs rapporter förrän felet åtgärdats och ny insändning av data skett till SPOR

Inconsistent data innehåller data som inte vereifierats i SPORs databas. Dessa datatyper hamnar på lista under ”Administration”. Finns sådana datatyper ses en siffra omgiven av rödfärg i administrationsfältet vid inloggning.

Detta är vanligen benämningar på operationssalar eller kliniker. När man gått in och verifierat riktigheten i salar/kliniker inklusive de benämningar man önskar skall framgå i rapporterna så försvinner problemet

Detta behöver man bara göra en gång per benämning, dvs vanligen i början av att man sänder in data. Tillkommer ny opsalsbenämning eller klinik måste även denna verifieras.

Så länge benämningarna inte är verifierade så kommer inte data som är relaterat till benämningarna att ingå i rapporterna, däremot allt annat.

Fellista: operations start & slut är samma tid

Fråga: Opstart och opslut samma tid – hamnar på fellistan.

Svar: SPOR har kontrollerat rapporternas uppbyggnad och styrelsen beslutade i maj 2016 att ta bort regeln att opstart inte kan vara lika med opslut. Från juni 2016 går det alltså att skicka in samma tid vid opstart och slut.