Korrupt och Inconsistent data

Fråga: Vad är skillnad mellan Korrupt och Inconsistent data

Svar: Korrupt data hamnar på fellistan. Inga data från den behandlingen kommer att ingå i några av SPORs rapporter förrän felet åtgärdats och ny insändning av data skett till SPOR

Inconsistent data innehåller data som inte vereifierats i SPORs databas. Dessa datatyper hamnar på lista under ”Administration”. Finns sådana datatyper ses en siffra omgiven av rödfärg i administrationsfältet vid inloggning.

Detta är vanligen benämningar på operationssalar eller kliniker. När man gått in och verifierat riktigheten i salar/kliniker inklusive de benämningar man önskar skall framgå i rapporterna så försvinner problemet

Detta behöver man bara göra en gång per benämning, dvs vanligen i början av att man sänder in data. Tillkommer ny opsalsbenämning eller klinik måste även denna verifieras.

Så länge benämningarna inte är verifierade så kommer inte data som är relaterat till benämningarna att ingå i rapporterna, däremot allt annat.