Finansiering SPOR

Fråga: Hur finansieras SPOR?

Svar: SPOR är ett kvalitetsregister där ingående operationsavdelningar är medlemmar. SPOR har egna stadgar som antogs 2010-10-24. En del av kostnaderna för projektet täckts av bidrag från SKL. Därtill betalar medlemmar en årlig medlemsavgift på 500 kr samt en dataregistreringsavgift på 7 kr/operation från de deltagande klinikerna.
SPOR drivs i samarbete med Uppsala Clinical Research Center (UCR) och registrets CPUA är Regionstyrelsen för Uppsala. Bokföringen sköts av Region Uppsala.

Medlemskap i SPOR

Fråga: Måste alla kliniker inom en vårdgivare söka medlemskap för att delta på användarmöten och/eller kunna få rättigheter att logga in i SPOR för att titta på rapporter?

Svar: Nej dom behöver inte söka medlemskap, för att vara med på användarmötena – då vi inte har något maxtak för hur många varje användare får skicka.
Om vi däremot kommer till ex vis val eller omröstning så har varje anmäld vårdenhet som är medlem en röst.
Intresseorganisationer som ex vis Svensk kirurgisk förening kan däremot anmäla sig som medlem i SPOR utan att själva skicka in data, kostar 500 kr/år.