Finansiering SPOR

Fråga: Hur finansieras SPOR?

Svar: SPOR är ett kvalitetsregister där ingående operationsavdelningar är medlemmar. SPOR har egna stadgar som antogs 2010-10-24. En del av kostnaderna för projektet täckts av bidrag från SKL. Därtill betalar medlemmar en årlig medlemsavgift på 500 kr samt en dataregistreringsavgift på 7 kr/operation från de deltagande klinikerna.
SPOR drivs i samarbete med Uppsala Clinical Research Center (UCR) och registrets CPUA är Regionstyrelsen för Uppsala. Bokföringen sköts av Region Uppsala.