Manuell inrapportering

Fråga: Hur gör man för att registrera manuellt och vilka parametrar måste man skicka och vart.

Svar: SPOR har för nuvarande ingen modul för manuell inrapportering då hela konceptet är att ”datamaskin skall prata med datamaskin” dvs direktöverföring från databas hos medlemmen till databas hos SPOR. Ett arbete pågår med att undersöka möjligheten till ett manuellt indatasystem för de mindre privata enheterna.