Kan inte leverera en variabel varje gång – saknas ibland i registreringen

Fråga: Om man inte klarar av att leverera en variabel – vad händer då med rapporterna? Finns behandlingen med eller exkluderas den i alla rapporter

Svar: Finns de obligatoriska variablerna med – så tas behandlingen med i rapporterna – om inte:

  • Det finns nåt korrupt värde - då dom finns på fellistan
  • Det är en variabel som måste finnas med för just den aktuella rapporten ex vis rapporten ASA klass där tas bara behandlingar med som har registrerade ASA klasser; men man kan även se bortfallet, dvs hur många av registreringarna enheten skickat in och som saknade den gällande variabeln

Vilka ingrepp skall skickas in till SPOR

Fråga: Skall vi skicka in ECT, elkonverteringar och motsvarande till SPOR. Det är ju ingen ”operation”

Svar: Allting som registreras i ett operationsplaneringssystem (OPS) bör skickas in – om de obligatoriska variablerna finns registrerade. SPOR debiterar ut avgift bara för de ingrepp/operationer som betecknas som "Operationer enligt SPOR", d.v.s. inte för övriga mindre ingrepp - men önskar däremot att ingreppen rapporteras in till SPOR.

I utdatarapporterna sorterar vi sedan fram de data vi vill visa och ECT ingår t.ex. inte i SPORs definition av vad en operation är. Dock innebär många av dessa mindre/kortare ingrepp en anestesiologisk intervention som bör registreras och ges möjlighet att följa upp.

Vad gäller ECTer kanske tex dödsfall inom 1-12 månader skulle vara av intresse?!

Vissa mindre ingrepp registreras ibland i OPS på sådant sätt att det kan ge mycket korrupta registreringar. Ex vis så genererar de flesta OPS ett datum-tidfält när registrering in i systemet görs första gången för en behandling. Detta fält brukar användas till att vara V310 ”Tidpunkt för operationsanmälan”.

Omregistrering sker i efterhand – efter att ingreppet utförts – så kommer tidsföljderna att bli felaktiga om man inte aktivt ändrar fältet för V3410 (opanmälan blir efter utfört arbete och väntetiden därmed negativ – det accepteras inte i SPOR).

För SPOR är det intressant att titta även på anestesiologiska ingrepp såsom blockader. Därför är även epiduraler på förlossningen och liknande av intresse att få in i systemet.

Skicka in variablerna i omgångar?

Fråga: Kan en behandling skickas in till SPOR även om inte alla faser är kompletta?

Svar: SPOR önskar att en behandling skickas in så fort den blivit anmäld i operationsplaneringssystemet. Allteftersom sedan processen fortlöper med plenering så uppdateras behandlingen genom att ALL data sänds in på nytt. Detta innebär att tidigare data "skrivs över" och endast aktuell data finns registrerad.
Får vi in data direkt vid anmälan så kan vi få bättre utdata i kommande väntelisterapporter. Eftersom SPOR-variablerna är indelade i operationens olika faser, pre, per och post så går det bra att skicka ofullständiga behandlingar till SPOR. Obligatoriska fälten inom varje fas måste dock finnas med.

  • Grundinformation med patientuppgifter (variabel 110-240)
  • Operationsanmälan (variabel 310-362)
  • Planering (variabel 410-450)
  • Operation (variabel 510-690
  • Postop (variabel 800-845)

Om en eller flera faser skickats in och man sedan vill komplettera med ytterligare information så måste man skicka in även de tidigare inskickade data på nytt.