Befolkningsregistret –dödsdatum , uppdatering

Fråga: Hur ofta uppdateras dödsdatum från befolkningsregistret?

Svar: Hela SPORs databas körs mot befolkningsregistret den 15:e varje månad.

Detta betyder att om man vill se på 30-dagars mortalitet så måste man välja urvalsperiod som går längst till den 15:e föregående månad.

Tänk på att om man lastar in data batchvis så måste data funnits i SPORS databas när körningen mot befolkningsregistret gjordes