Nyheter om uppdaterad dokumentation och variabellistor
hamnar här.

Uppdatering 6/5

Uppdatering SPOR 3.9.3-java.

Releasen innehåller:

  • Anpassning av excel-rapporten för att söka på last modified date
  • Regeln ”Tidpunkt patient kallas till operation…” är borttagen
  • Bytt ut log4j till slf4j (loggning)
  • Förtydligande av vad ”Tabort från fellistan” innebär
  • Fix för problem med inläsning av födelsedatum

Hälsningar UCR/SPOR

Uppdatering 23/1

Onsdag 23/1 planerar vi att driftsätta Spor 3.8.0.

Nertiden beräknas vara kort, troligen mindre än 15 min.

I denna release ingår:

  • Hantering av nya KVÅ-koder för 2019
  • Förbättring av beställningssidan för Peroperativa komplikationer och avvikelser (t. ex. urval på PAKOP-koder)
  • Rättning av Sverigekartan (som visas på hemsidan)
  • Sökning på fellistan inkluderar nu dagens fel när dagens datum anges som till-datum

Hälsningar UCR/SPOR

Patientinformation

Uppdatering av SPOR 15/2

Aktuella variabellistor