Uppdatering SPOR 9/3 2023

Idag har vi releasat uppdatering av SPOR som innehåller följande ändringar

 • Inför hantering av uppdelning i KKÅ och KMÅ på Operationskodurval
 • Vid operationskodurval, lägg till en länk till socialstyrelsen
 • Lägg till åldersintervall i alla postop rapporter (också PAK-OP)
 • Byt namn på fyra rapporter
 • Uppdateringar av Benchmarkingen (levererad tidigare)
 • Möjliggör att Processdata postoperativt kan köras utan jämförande enhet
 • Lägg till variabeln 'KNIVTID' i export excel
 • Gör en lösning för att kontrollera huruvida en rapport är avstängd (för att undvika låsning av rapporter)
 • Vårdtider <5 min processdata postoperativt hanteras likadant som i trender postop
 • Ta bort 000000000000 från registreringssidan
 • Samt underhåll och buggfixar

Vänliga hälsningar SPOR//UCR