Idag driftsätter vi en ny version av SPOR. Följande ingår i releasen:

  • Rapporten ”Elektiv prioritering utfall - Trender din enhet” har justerats så att den nu går att köra inom tidsbegränsningen, genom att lägga till ett tvingande val av "Prioriteringsgrupp".
  • Hantering av den långa väntetiden på Överföringsstatistik Sverige rapporten.
  • Möjlighet att göra urval på Huvuddiagnoskod/grupp tillagt på flertalet rapporter.
  • Autoscrolla förbi beställningsparametrarna när rapportresultat visas.
  • Kärlaccessrapporten har nu ett korrekt urval på bioperationskoderna.
  • Väntetider region cancer förbättrad layout.
  • Beräkningen av ifyllnadsgrad för V325 ’Akut planering’ korrigerad i ifyllnadsgradsrapporterna.
  • Felaktig redovisning av ifyllnad i ’Checklista för säker kirurgi’ borttagen.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR