SPOR Gävle sjukhus

Vi upplevde att patienter som genomgick laparoskopiskt tarmoperation hade mer ont än andra. Genom SPOR kunde vi kartlägga smärtnivåer och initierade en översyn av bland annat premedicinering. Det är nu ett pågående arbete att försöka få till en bättre smärtbehandling. Vi har även månadens -SPOR där vi riktar in oss på specifika områden, som exempelvis smärta, direktinskrivningar mm. Efter varje månad hämtas ny data från SPOR med resultat som återkopplas i arbetsgruppen.

Den regelbundna uppföljningen i SPOR ger en möjlighet att få vården till det bättre.

Kontaktperson; Helen Hossein

Hur går det på ditt sjukhus?

Dela gärna med er av era resultat och framgångsfaktorer! Låt andra inspireras av era goda exempel!

Läs mer>