Uppdatering SPOR 20/6 2023

Idag klockan 15:15 driftsätter vi en ny version av SPOR.

I den ingår:

  • Ta bort datakvalitetsrapporten
  • Ny Rapport 'Väntetider Sjukhus'
  • Hypotermi < 36 ska gälla i temperatur-rapporten
  • Webb - Ta bort begränsning till spors operationsdefinition på Mortalitetsrapporter
  • Man kan nu välja anastesikod i PAK-UVA och PAK-OP rapporter
  • Reoperationsrapporten har nu ett valbart tidsfönster
  • Efter driftsättningen kommer sas-batchen köras och då kommer tillgång till rapporterna vara begränsad.

Vänliga hälsningar SPOR//UCR