SPOR Centralsjukhuset Kristianstad

På Anestesikliniken har vi arbetat med följande områden:

-Illamående vid operation retentio testis, vi testar med att ändra behandling i form av mer blockader och antiemetika, uppföljning pågår.
-Kartlägger temperaturen hos våra patienter, förekomst av hypotermi, behöver vi ändra något i arbetssätt eller behandling?
- Postoperativ avvikelse och komplikations registreringen gav oss information om att många patienter har ont i halsen postoperativt. Under våren 2022 har tester genomförts med att under 1 månad använda gel med Xylocain på tub/larynxmask och under 1 månad har man testat att använda gel utan bedövning. Utvärdering pågår.

Rapporter i SPOR 

För att få en bild över våra resultat och följa upp våra förbättringsarbeten använder vi flera rapporter. För illamående använder vi rapporten Postoperativt illamående. Temperatur kartläggs utifrån Excelrapport med enhetens alla registrerade temperaturer. Smärta luftväg sammanställs utifrån rapport Postoperativa avvikelser och komplikationer. Vi har även en enkät som följer med patientens journal och som fylls i av anestesisjuksköterska och därefter av sjuksköterska på dagop och postop.

Om du vill veta mer, går det bra att kontakta Annika Jansson, annika.r.jansson@skane.se eller Ulrika Palmgren, ulrika.a.palmgren@skane.se

 

Hur går det på ditt sjukhus?

Dela gärna med er av era resultat och framgångsfaktorer! Låt andra inspireras av era goda exempel!

Läs mer>