Uppdatering SPOR 19/9 2022

Nytt i dagens release:

 • Temperaturrapporten
 • Utökning av rapporten överföringsstatistik
 • Ny översikt för inskickat data (hittas i menyn Administration -> Överföringsstatistik översikt)
 • Operationskoder, utökad beskrivning av 1- och 2-ställiga koder
 • Postop trender expandera beställningssidan
 • Län och kommun tas från Befolkningsregistret
 • Väntetider reella: Fungerar för 'Rikets samlade data'
 • Rättat definitionen i Rapporten Höftfraktur        
 • Korrekta rapportnamn i Rapporten Antal körda rapporter + lägg till saknade publika rapporter             
 • Smärta postop: Fig 1 fixa beräkning, komplett kan ej vara större än delen
 • Kvalitetsindex trender, inför samma färg på riket på olika körningar
 • Gårdagens utfall: refaktorering och ny hantering av akuta operationer
 • Uppsnabbning av Trender postop
 • Förbättrad text på SPORs op def i rapporter
 • Fotnot för Anestesimedverkan i rapporter

Vänliga hälsningar SPOR//UCR