SPOR har under senaste åren fått stor medial uppmärksamhet. Registret har kunnat leverera data inom områden som är högaktuella exempelvis operationskapacitet i pandemins spår. Läs mer om vilka områden som uppmärksammats i pressklipp under åren 2018-2021>